Over de docent

Ik beoefen Yangstijl en Chenstijl Taiji Quan en Qi Gong sinds 1990.

In de periode 1997-2000 werd ik opgeleid tot docent door Kong Mien Ho (Amien) van Wújí Instituut voor Taiji Quan, Kung Fu en Qi Gong in Amsterdam.

Sinds 2000 geef ik zelfstandig les.
Nog steeds volg ik wekelijks les bij Amien. Af en toe volg ik in China seminars van enkele weken, zoals in 2004 en 2007 bij grootmeester Ma Hong en meester He Fa Yang.

Taiji Quan
Toen ik begon met het beoefenen van Taiji Quan voelde het als een openbaring.
Ik was er absoluut van overtuigd, dat ik nu iets gevonden had, dat ik mijn hele leven wilde blijven doen. Bijna dertig jaar later is dit gevoel bij mij nog even springlevend.
Ik ben een aantal leraren in Amsterdam dank verschuldigd voor hun positieve bijdrage aan mijn ontwikkeling in deze kunst: Chris Kristanto bij wie ik mijn eerste lessen volgde. Tang Wei, bij wie ik met veel plezier oefende. En vooral Kong Mien Ho, bij wie ik een half jaar na mijn eerste les terechtkwam en bij wie ik sindsdien onafgebroken Taiji Quan en Qi Gong heb getraind. Ik beschouw het als een groot voorrecht om opgeleid te zijn door een leraar die zoveel kennis en vaardigheid uit de martiale kunsttraditie met zich meedraagt en zelf lessen heeft gevolgd bij grootmeesters
als Gu Liuxin en Feng Zheqiang.