Over de docent

Ik beoefen Yangstijl en Chenstijl Taiji Quan en Qi Gong sinds 1990.

In de periode 1997-2000 werd ik opgeleid tot docent door Kong Mien Ho (Amien) van Wújí Instituut voor Taiji Quan, Kung Fu en Qi Gong in Amsterdam.

Sinds 2000 geef ik zelfstandig les.
Ik ben sindsdien wekelijks les blijven volgen bij Amien en volgde zijn Qi Gong workshops en trainingsweken.

Inmiddels heeft mijn leraar besloten te stoppen met lesgeven. Sinds september 2023 heb ik de eervolle taak zijn lessen te Amstelveen te continueren.

De werking van Qi Gong vult mij nog steeds met verwondering. Geleidelijk aan en op een subtiele manier heeft het veel positieve veranderingen teweeg gebracht in mijn functioneren. Ik bemerk hetzelfde bij mijn leerlingen en medebeoefenaars.

De vormen waarin ik lesgeef heb ik langdurig getraind bij mijn leraar Kong Mien Ho. Hijzelf heeft ze rechtstreeks geleerd van Wang Shen De en Lie Sai Keung.